Посольство України в Ісламській Республіці Пакистан

, Київ 22:03

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Ісламській Республіці Пакистан

 

№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка (долари США)

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ
1 Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії 10
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон 60
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 250
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон 50
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника 10
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 10
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну 10
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 10

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 100
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 300
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 20
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 20
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 20
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини 20
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 20
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 30
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 400
10 Видача довідки про належність до громадянства України 10
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 10
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 300
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 400

 

  1. III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65**
  дворазової 65**
  багаторазової 65**
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65**
  дворазової 65**
  багаторазової 65**
3 Оформлення довгострокової візи (Д)*:  
  багаторазової 65**

 ***

  **

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

Враховуючи принцип взаємності, для громадян Ісламської Республіки Пакистан вартість оформлення віз становить:

- транзитної разової візи – 165 дол. США;

- транзитної дворазової візи – 255 дол. США;

- транзитної багаторазової візи – 395 дол. США;

- короткострокової разової візи – 165/248 дол. США;

- короткострокової дворазової візи – 255/382 дол. США;

- короткострокової багаторазової візи – 65/395/593 дол. США;

- довгострокової багаторазової візи – 65/395/593 дол. США. 

Враховуючи принцип взаємності, для громадян Ісламської Республіки Афганістан вартість оформлення віз становить:

- транзитної разової візи – 100 дол. США;

- транзитної дворазової візи – 100 дол. США;

- транзитної багаторазової візи – 100 дол. США;

- короткострокової разової візи – 85/100 дол. США;

- короткострокової дворазової візи – 85/100 дол. США;

- короткострокової багаторазової візи – 85/100 дол. США;

- довгострокової багаторазової візи – 800 дол. США.

 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
1 Розгляд заяви про витребування документа 10
2 Видача витребуваного документа 80
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом 50

 

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1 Розгляд заяви про легалізацію документа 10
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 80
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 300
4 Видача довідки про засвідчення документа 40

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 10
2 Реєстрація шлюбу 150
3 Реєстрація розірвання шлюбу:  
a) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 200
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 160
в) на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі 200
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 60
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 200
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу 400
Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 15
7 Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 20
Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 50

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:
а) посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:дітям, другому з подружжя, батькам   іншим особам  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 доларів США 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 доларів США
б) посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 доларів США
в) посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50
г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

- дітям, другому з подружжя, батькам;

- іншим особам

 

 

15

 

40

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

- дітям, другому з подружжя, батькам;

- іншим особам

 

 

20

35 

д) посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами „г” та „ґ”
е) посвідчення інших довіреностей 15
є) посвідчення заповітів 20
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна 100
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 доларів США
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 15
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 10
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 10
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40  
8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)документів,

пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

5

9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 10
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 10
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці 10
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 10
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 доларів США і не більше 200 доларів США
14 Прийняття на зберігання документа 20 за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 доларів США і не більше 200 доларів США
16 Вчинення морських протестів 120
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 10  
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 20  
19 Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 180
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 

                       

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 100

 

IХ. ІНШІ ДІЇ
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України  150 
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 50
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 20

Консульський підрозділ Посольства України в Ісламській Республіці Пакистан
Керівник: Чорний Юрій Олександрович
Другий секретар з консульських питань
Адреса: Буд.4, вул.5, сектор Ф7/3, м. Ісламабад. Переглянути на мапі
Телефон: (009251)260-89-70
Факс: (009251)260-89-67
Ел. пошта: emb_pk@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України: 

Понеділок: 13.00 - 16.30 для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

Вівторок, четвер: 09.00 - 12.30 

Середа, п'ятниця: 09.00 - 12.45

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться в екстренних випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.  

Записатися на консульський прийом та отримати консультацію з консульських питань можна за номером телефону +92512608970  з 15.00 до 17.00 з понеділка по четвер.

 

Для громадян інших країн та осіб без громадянства:

вівторок і четвер:

прийом документів: 10-00 до 13-00

видача документів: 13-30 до 16-30

 

Прийом громадян Послом України в ІРП проводиться кожну останню п'ятницю місяця з 11.00 - 15.00.

 

Вихідні дні: субота, неділя

Консульська допомога надається також у неприйомний час (техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення чи загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників).

Межі консульського округу:

Ісламська Республіка Пакистан,

Ісламська Республіка Афганістан (лише з візових питань)

Примітки: